Et relativt langt lerret.

Nok et eksempel på at det meste kan repareres. Alt håp er ikke ute, selv om restene henger i et snøre, det er stort sett alltid noe du kan gjøre. Affeksjonsverdi møter idealisme. Kundens stol vandrer ut av dødsskyggens dal.