Uten von

Dagens innskytelse som uten overveielse får gå rett gjennom beslutningsvegringas labyrint er å la alt håp fare. I hvert fall på den måten at prefikset von ikke lenger skal ledsage navna på de utvalgte skraphaugene av noen hvilemøbler som er forunt en helbredelsens og frelsens gjennomgang i reparabelsystemet.

Nå får navna tale for seg. Men håpet er fortsatt til salgs, firebeint og ullent.

Ta vel imot Gunder, Andor og Dagheid: